Algemene voorwaarden

Bijgewerkt op: 10 februari 2024

We waarderen je interesse in onze diensten. Voordat je verder gaat, vragen we je vriendelijk om deze algemene voorwaarden door te lezen. Ze vormen de basis van onze relatie met jou als klant. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze voorwaarden. Bedankt voor je vertrouwen in WebsitePassie.

1. Algemeen

1.1. WebsitePassie (onderdeel van MarketingPassie),  geregistreerd onder KVK-nummer 85095680, biedt diensten op het gebied van webdesign, webdevelopment en webhosting aan, zoals verder gespecificeerd in deze voorwaarden.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen WebsitePassie en haar klanten.

2. Diensten en prijzen

2.1. Alle prijzen zijn exclusief btw.

2.2. De prijzen voor webdesign en webdevelopment worden op projectbasis bepaald. De prijzen voor webhosting zijn gebaseerd op standaardpakketten.

2.3. Het uurloon voor aanvullende werkzaamheden / diensten bedraagt €75 per uur, tenzij anders overeengekomen met de klant.

2.4. Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving, iDeal (via Mollie) of SEPA automatische incasso voor webhosting. Offertes en facturen zijn 14 dagen geldig vanaf de offerte- of factuurdatum.

2.5. Indien de klant tijdens het project verzoekt om extra werkzaamheden, functies of wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke afspraken voor het project, zullen deze aanvullende werkzaamheden afzonderlijk in rekening worden gebracht op basis van het geldende uurtarief van €75 per uur, exclusief btw.

2.6 WebsitePassie behoudt zich het recht voor om het gehanteerde uurloon, of de prijzen van de hosting, te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht worden na kennisgeving aan de klant.

3. Aansprakelijkheid

3.1. WebsitePassie spant zich in om klantgegevens veilig te houden. Echter, WebsitePassie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade aan gegevens. Evenmin kan WebsitePassie aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites. Als WebsitePassie tijdelijke dummy content heeft gebruikt voor het bouwen en vormgeven van de website, schuift de verantwoordelijkheid van het gebruik hiervan naar de klant zodra klant opdracht geeft de website openbaar te maken.

3.2 WebsitePassie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veranderingen of problemen die zich voordoen met betrekking tot de producten, diensten of activiteiten van derde partijen. Dit omvat maar is niet beperkt tot software en diensten die zijn uitgegeven of ontwikkeld door derden, evenals eventuele wijzigingen in de dienstverlening van derde partijen. WebsitePassie spant zich in om de belangen van de klant te behartigen en zal redelijke inspanningen leveren om problemen op te lossen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken buiten haar directe controle.

3.3 WebsitePassie biedt hostingdiensten aan als reseller en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, problemen of onderbrekingen die zich voordoen met betrekking tot hostingdiensten geleverd door providers. WebsitePassie fungeert als tussenpersoon en spant zich in om de belangen van de klant te behartigen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die zich voordoen bij de providers.

4. Intellectueel eigendom

4.1. Zodra een project is voltooid en opgeleverd, wordt de klant de volledige eigenaar van de website. De website is nu dus ook intellectueel eigendom van de klant.

4.2. Alle licenties voor betaalde software die door WebsitePassie worden gebruikt, blijven echter in het bezit van WebsitePassie. De klant huurt deze licenties in het kader van een hostingpakket.

4.3 In het geval van beëindiging van de samenwerking tussen WebsitePassie en de klant, zal WebsitePassie de betaalde licenties die in het kader van de samenwerking zijn gebruikt, ontkoppelen. De klant is dan zelf verantwoordelijk voor het regelen en behouden van deze licenties. WebsitePassie zal redelijke inspanningen leveren om de klant bij deze overgang te ondersteunen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het behoud van de licenties na beëindiging van de samenwerking.

5. Verplichtingen van de Klant

5.1. De klant dient samen te werken door feedback te geven en vereiste informatie te verstrekken.

5.2. Indien de klant ervoor kiest dat WebsitePassie de website bouwt met tijdelijke dummy content, wordt het project als voltooid beschouwd zodra de taken van WebsitePassie zijn afgerond. De klant dient dan de laatste factuur te betalen. De klant heeft nu alle tijd om zelf eigen content te realiseren en aan te leveren. WebsitePassie zal de klant wel helpen met het plaatsen van deze content en het live zetten van de website.

5.3. Bij vertragingen door de klant zal WebsitePassie het project afronden, eventueel met tijdelijke dummy content, en factureren.

5.4. De klant erkent dat hij medeverantwoordelijk is voor het testen en controleren van de opgeleverde projecten. De klant zal redelijke inspanningen leveren om de juistheid, functionaliteit en conformiteit van het project met de overeengekomen specificaties te verifiëren. Eventuele fouten, gebreken of afwijkingen dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan WebsitePassie.

6. Annulering en terugbetaling

6.1. In het geval dat de klant besluit om het project te annuleren nadat het project is gestart, zal de aanbetaling die voorafgaand aan de start van het project is gedaan, niet worden terugbetaald. Deze aanbetaling dient als vergoeding voor de geleverde inspanningen, middelen en het voorbehouden projecttijdslot.

7. Onderhoud van websites

7.1. Onderhoud van websites wordt geregeld via een hosting- en onderhoudspakket die de klant af kan sluiten.

7.2 Hostingdiensten aangeboden door WebsitePassie zijn maandelijks opzegbaar. Klanten hebben de flexibiliteit om hostingabonnementen af te nemen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis, afhankelijk van hun voorkeur. Deze verschillende termijnen bieden keuzemogelijkheden aan de klant en zijn onderworpen aan de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

7.3 Klanten die hun hostingabonnement willen opzeggen, dienen dit ten minste 7 dagen voor het begin van de nieuwe abonnementsperiode schriftelijk of elektronisch aan WebsitePassie kenbaar te maken. Opzeggingen die binnen deze termijn worden ontvangen, zullen van kracht worden aan het einde van de huidige abonnementsperiode. Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig indienen van hun opzegging en worden geacht akkoord te gaan met het voortzetten van het abonnement voor de volgende periode als ze geen schriftelijke of elektronische opzegging indienen volgens deze vereisten.

8. Privacy en gegevensbescherming

8.1. Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid worden afzonderlijk geregeld in het privacybeleid van WebsitePassie.

9. Geschillen en juridische bevoegdheid

9.1. WebsitePassie streeft ernaar geschillen in onderling overleg met de klant op te lossen.

9.2. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan een bemiddelaar worden aangesteld.

9.3. In het geval van juridische stappen is de Nederlandse wet van toepassing en is de bevoegde rechtbank gevestigd in het rechtsgebied waar WebsitePassie is geregistreerd.

WebsitePassie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze worden gepubliceerd op de website van WebsitePassie of anderszins aan de klant worden meegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door het voortgezette gebruik van de diensten van WebsitePassie na wijzigingen in de algemene voorwaarden, stemt de klant in met de herziene voorwaarden.

WebsitePassie (onderdeel van MarketingPassie)
Carstensdijk 77
7916 RA Elim
info@websitepassie.nl